อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)

(สมาชิกสามารถคลิกที่ชื่อประเภทเงินฝากเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.00
 -ทุกวัน--
 2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (04)2.75 -ทุกวัน--
3เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
1.65 -2 กุมภาพันธ์ 2558--
4เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (07)3.753  ปี1 เมษายน 256228 มิถุนายน 256231 พฤษภาคม 2565
5เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 57 (16)2.204 เดือน30 พฤศจิกายน 256321 ธันวาคม 256330 มีนาคม 2564
6เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 56 (13)2.204 เดือน30 กันยายน 256320 ตุลาคม 256331 มกราคม 2564
7เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี    
ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท (20)2.703  ปี1 กันยายน 256316 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท (26)2.753  ปี1 กันยายน 2563 16 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป (27)2.803  ปี1 กันยายน 2563  16 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
8เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (30)3.103  ปี 1 มีนาคม 256131 มีนาคม 256128 กุมภาพันธ์ 2564 
9เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)3.403  ปี 1 ตุลาคม 256116 พฤศจิกายน 256130 พฤศจิกายน 2564 
10เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)3.904  ปี 2 มกราคม 256231 มกราคม 256215 ธันวาคม 2565 
11เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี รุ่น 2 (28)3.904  ปี 25 กุมภาพันธ์ 256217 พฤษภาคม 256230 เมษายน 2566 
12เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ4.5020 ปี 1 ธันวาคม 255913 มิถุนายน 256030 กันยายน 2579 
13เงินฝากออมทรัพย์เพื่อบุตรสมาชิก(34)1.506 เดือน2 มกราคม 256329 กุมภาพันธ์ 256330 มิถุนายน 2563
14เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง     
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 4.1 (44)2.501  ปี 1 พฤษภาคม256330 มิถุนายน 2563 30 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 4.2 (45)2.551  ปี 1 พฤษภาคม 256330 มิถุนายน 2563 30 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 4.3 (46)2.601  ปี  1 พฤษภาคม 256330 มิถุนายน 2563  30 เมษายน 2564 
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (36)
2.501  ปี 1 มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563 31 พฤษภาคม 2564
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (40)2.501  ปี  1 มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563  31 พฤษภาคม 2564  
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 6 (41)2.351  ปี   31 ตุลาคม 2563  30 พฤศจิกายน 256331 ตุลาคม 2564
15เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง    
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)2.652  ปี1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 256331 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)2.752  ปี1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 256331 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19)3.402  ปี1 พฤษาคม 256221 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564 
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11)3.402  ปี 1 พฤษาคม 2562 21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24)3.452  ปี 1 พฤษาคม 2562  21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25)3.502  ปี  1 พฤษาคม 2562 21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17)2.902  ปี 1 ตุลาคม 256225 ตุลาคม 256230 กันยายน 2564

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05)
ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท1.40-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท1.65-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท1.90-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท2.10-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป2.20-ทุกวัน--

เงินฝากประจำ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากประจำ (เสียภาษี15%) 
เงินฝากประจำ 3 เดือน1.20-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.20-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 24 เดือน2.20-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 36 เดือน2.20-ทุกวัน--

Powered by MakeWebEasy.com