อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

(สมาชิกสามารถคลิกที่ชื่อประเภทเงินฝากเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.00
 -ทุกวัน--
 2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (04)2.60 -ทุกวัน--
3เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
1.50 -2 กุมภาพันธ์ 2558--
4เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (07)3.753  ปี1 เมษายน 256228 มิถุนายน 256231 พฤษภาคม 2565
5เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 57 (16)2.054 เดือน30 มีนาคม 256420 เมษายน 256430 กรกฎาคม 2564
6เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 58 (13)2.204 เดือน1 กุมภาพันธ์ 256422 กุมภาพันธ์ 256431 พฤษภาคม 2564
7เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี    
ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท (20)2.703  ปี1 กันยายน 256316 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท (26)2.753  ปี1 กันยายน 2563 16 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป (27)2.803  ปี1 กันยายน 2563  16 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
8เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (30)2.353  ปี28 กุมภาพันธ์ 256431 มีนาคม 256429 กุมภาพันธ์ 2567 
9เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)3.403  ปี 1 ตุลาคม 256116 พฤศจิกายน 256130 พฤศจิกายน 2564 
10เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)3.904  ปี 2 มกราคม 256231 มกราคม 256215 ธันวาคม 2565 
11เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี รุ่น 2 (28)3.904  ปี 25 กุมภาพันธ์ 256217 พฤษภาคม 256230 เมษายน 2566 
12เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ4.5020 ปี 1 ธันวาคม 255913 มิถุนายน 256030 กันยายน 2579 
13เงินฝากออมทรัพย์เพื่อบุตรสมาชิก(34)1.506 เดือน2 มกราคม 256329 กุมภาพันธ์ 256330 มิถุนายน 2563
14เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47)2.803 ปี4 มกราคม 256428 กุมภาพันธ์ 256429 ธันวาคม 2566
14เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง     
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 4.1 (44)2.501  ปี 1 พฤษภาคม256330 มิถุนายน 2563 30 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 4.2 (45)2.551  ปี 1 พฤษภาคม 256330 มิถุนายน 2563 30 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 4.3 (46)2.601  ปี  1 พฤษภาคม 256330 มิถุนายน 2563  30 เมษายน 2564 
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (36)
2.501  ปี 1 มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563 31 พฤษภาคม 2564
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (40)2.501  ปี  1 มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563  31 พฤษภาคม 2564  
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 6 (41)2.351  ปี   31 ตุลาคม 2563  30 พฤศจิกายน 256331 ตุลาคม 2564
15เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง    
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)2.652  ปี1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 256331 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)2.752  ปี1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 256331 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19)3.402  ปี1 พฤษาคม 256221 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564 
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11)3.402  ปี 1 พฤษาคม 2562 21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24)3.452  ปี 1 พฤษาคม 2562  21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25)3.502  ปี  1 พฤษาคม 2562 21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17)2.902  ปี 1 ตุลาคม 256225 ตุลาคม 256230 กันยายน 2564

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05)
ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท1.25-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท1.50-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท1.75-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท1.95
-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป2.05-ทุกวัน--

เงินฝากประจำ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากประจำ (เสียภาษี15%) 
เงินฝากประจำ 3 เดือน (03)1.05-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 12 เดือน (02)2.05-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 24 เดือน (42)2.05-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 36 เดือน (43)2.05-ทุกวัน--

Powered by MakeWebEasy.com