อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562)

(สมาชิกสามารถคลิกที่ชื่อประเภทเงินฝากเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.00
 -ทุกวัน--
 2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (04)3.10 -ทุกวัน--
3เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
2.00
 -2 กุมภาพันธ์ 2558--
4เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (07)3.753  ปี1 เมษายน 256228 มิถุนายน 256231 พฤษภาคม 2565
5เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต (09)3.753  ปี3 พฤษภาคม 255931 พฤษภาคม 255930 เมษายน 2562
6เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 49 (16)2.804 เดือน1 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 256229 พฤศจิกายน 2562 
7เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 48 (13)2.904 เดือน 1 มิถุนายน 256222 มิถุนายน 256230 กันยายน 2562 
8เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี    
ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท (20)3.303  ปี1 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 256031 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท (26)3.353  ปี1 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 256031 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป (27)3.403  ปี1 กันยายน 2560  20 ตุลาคม 256031 สิงหาคม 2563
9เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (30)3.103  ปี 1 มีนาคม 256131 มีนาคม 256128 กุมภาพันธ์ 2564 
10เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)3.403  ปี 1 ตุลาคม 256116 พฤศจิกายน 256130 พฤศจิกายน 2564 
11เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)3.904  ปี 2 มกราคม 256231 มกราคม 256215 ธันวาคม 2565 
12เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี รุ่น 2 (28)3.904  ปี 25 กุมภาพันธ์ 256217 พฤษภาคม 256230 เมษายน 2566 
13เงินฝากออมทรัพย์วิถีพอเพียง (52)3.501  ปี 1 สิงหาคม 25617 สิงหาคม 2561 7 สิงหาคม 2562
14เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ4.5020 ปี 1 ธันวาคม 25591 ธันวาคม 257930 กันยายน 2579 
15เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง     
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4.1 (44)3.151  ปี 1 พฤษภาคม 256230 มิถุนายน 2562 30 เมษายน 2563
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4.2 (45)3.201  ปี 1 พฤษภาคม 256230 มิถุนายน 2562 30 เมษายน 2563
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4.3 (46)3.251  ปี  1 พฤษภาคม 256230 มิถุนายน 2562  30 เมษายน 2563 
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (36)
3.151  ปี 1 มิถุนายน 256230 มิถุนายน 2562 31 พฤษภาคม 2563 
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (40)3.151  ปี  1 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562  31 พฤษภาคม 2563  
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 6 (41)3.201  ปี   1 กันยายน 2561  19 ตุลาคม 256121 ตุลาคม 2562
16เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง    
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)3.152  ปี1 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 256131 พฤษภาคม 2563
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)3.202  ปี1 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 256131 พฤษภาคม 2563
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19)3.402  ปี1 พฤษาคม 256221 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564 
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11)3.402  ปี 1 พฤษาคม 2562 21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24)3.452  ปี 1 พฤษาคม 2562  21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25)3.502  ปี  1 พฤษาคม 2562 21 กรกฎาคม 256230 เมษายน 2564
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17)3.202  ปี 1 ตุลาคม 256025 ตุลาคม 256030 กันยายน 2562

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05)
ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท1.75-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท2.00-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท2.25-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท2.50-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป2.60-ทุกวัน--

เงินฝากประเภทจำ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากประจำ (เสียภาษี15%) 
เงินฝากประจำ 3 เดือน1.50-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.50-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 24 เดือน2.50-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 36 เดือน2.50-ทุกวัน--

Powered by MakeWebEasy.com