อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝาก
1เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.00
 
2เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
2.00
 
3เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (04)3.10 
4เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต (09)3.753  ปี
5เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 45 (16)2.904  เดือน
6เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 46 (13)2.904  เดือน
7เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี  
ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท (20)3.303  ปี
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท (26)3.353  ปี
ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป (27)3.403  ปี
8เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (30)3.103  ปี
9เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)3.403  ปี
10เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)3.904  ปี
11เงินฝากออมทรัพย์วิถีพอเพียง (52)3.501  ปี
12เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง   
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4.1 (44)3.001  ปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4.2 (45)3.051  ปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4.3 (46)3.102  ปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (36)
3.101  ปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 (40)3.101  ปี
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 6 (41)3.201  ปี
13เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง  
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)3.152  ปี
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)3.202  ปี
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19)3.252  ปี
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11)3.252  ปี
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24)3.302  ปี
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25)3.352  ปี
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17)3.202  ปี

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05)

ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท1.75
ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท2.00
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท2.25
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท2.50
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป2.60

เงินฝากประเภทจำ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินฝากประจำ (เสียภาษี15%) 
เงินฝากประจำ 3 เดือน1.50
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.50
เงินฝากประจำ 24 เดือน2.50
เงินฝากประจำ 36 เดือน2.50

Powered by MakeWebEasy.com