อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

(สมาชิกสามารถคลิกที่ชื่อประเภทเงินฝากเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.00
 -ทุกวัน--
 2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (04)2.45 -ทุกวัน--
3เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
1.35 -ทุกวัน--
4เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (07)3.753  ปี1 เมษายน 256228 มิถุนายน 256231 พฤษภาคม 2565
5เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 65 (16)1.904 เดือน31 มีนาคม 256521 เมษายน 256531 กรกฎาคม 2565
6เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 64 (13)1.904 เดือน31 มกราคม 256518 กุมภาพันธ์ 256531 พฤษภาคม 2565
7เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี    
ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท (20)2.703  ปี1 กันยายน 256316 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท (26)2.753  ปี1 กันยายน 2563 16 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป (27)2.803  ปี1 กันยายน 2563  16 ตุลาคม 256331 สิงหาคม 2566
8เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (30)2.353  ปี28 กุมภาพันธ์ 256431 มีนาคม 256429 กุมภาพันธ์ 2567 
9เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)2.353  ปี 30 พฤศจิกายน 256414 มกราคม 256529 พฤศจิกายน 2567 
10เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)3.904  ปี 2 มกราคม 256231 มกราคม 256215 ธันวาคม 2565 
11เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี รุ่น 2 (28)3.904  ปี 25 กุมภาพันธ์ 256217 พฤษภาคม 256230 เมษายน 2566 
12เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (50)4.0020 ปี 1 ธันวาคม 255913 มิถุนายน 256030 พฤศจิกายน 2579 
13เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47)2.803 ปี4 มกราคม 256428 กุมภาพันธ์ 256429 ธันวาคม 2566
14เงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (48)2.353 ปี15 กุมภาพันธ์ 256515 มิถุนายน 256528 กุมภาพันธ์ 2568
15เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง     
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 47 ปี รุ่น 4.1 (44)2.051  ปี29 เมษายน 256530 พฤษภาคม 256530 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 47 ปี รุ่น 4.2 (45)2.101  ปี29 เมษายน 256530 พฤษภาคม 256530 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 47 ปี รุ่น 4.3 (46)2.151  ปี29 เมษายน 256530 พฤษภาคม 256530 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 46 ปี รุ่น 5 (36)
2.201  ปี 31 พฤษภาคม 256430 มิถุนายน 256431 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 46 ปี รุ่น 5 (40)2.201  ปี  31 พฤษภาคม 256430 มิถุนายน 256431 พฤษภาคม 2565  
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 45 ปี รุ่น 6 (41)2.101  ปี  1 พฤศจิกายน 2564  30 พฤศจิกายน 256431 ตุลาคม 2565
16เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง    
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)2.652  ปี1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 256331 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)2.752  ปี1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 256331 พฤษภาคม 2565
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19)2.202  ปี30 เมษายน 256430 มิถุนายน 256428 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11)2.252  ปี30 เมษายน 256430 มิถุนายน 256428 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24)2.302  ปี30 เมษายน 256430 มิถุนายน 256428 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25)2.352  ปี30 เมษายน 2564 30 มิถุนายน 256428 เมษายน 2566
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17)2.252  ปี 30 กันยายน 256429 ตุลาคม 256430 กันยายน 2566

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (05)
ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท1.10-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท1.30-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท1.55-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท1.75
-ทุกวัน--
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป1.85-ทุกวัน--

เงินฝากประจำ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อายุเงินฝากวันที่เปิดรับฝากวันที่ปิดรับฝากวันที่ครบกำหนด
1เงินฝากประจำ (เสียภาษี15%) 
เงินฝากประจำ 3 เดือน (32)0.90-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 12 เดือน (02)1.90-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 24 เดือน (22)1.90-ทุกวัน--
เงินฝากประจำ 36 เดือน (23)1.90-ทุกวัน--

Powered by MakeWebEasy.com