โครงการเพื่อนห่วงเพื่อน Covid-19

อัพเดทล่าสุด: 8 เม.ย 2564  |  548 ผู้ชม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีความห่วงใยต่อเพื่อนร่วมกิจการงานสหกรณ์ จึงได้เกิดโครงการ "เพื่อนห่วงเพื่อน Covid-19" โดยสหกรณ์ออมทรัพยวิชรพยาบาล จำกัด ได้ดำเนินการนำแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้จัดทำขึ้นไปแจกให้แก่สหกรณ์ต่าง ๆ นำโดยนางศิริวรรณ ปัญญาธรรม ผู้จัดการสหกรณ์

Powered by MakeWebEasy.com