ทอดผ้าป่าสามัคคี

อัพเดทล่าสุด: 8 เม.ย 2564  |  1429 ผู้ชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้จัดโครงการทอดผ้า2 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ และเพื่อซื้อที่ดินถมที่บริเวณรอบโบสถ์ ณ วัดต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีจำนวนเงินยอดผ้าป่าสามัคคีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,288 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

Powered by MakeWebEasy.com