อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์อื่น

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์อื่น
ลำดับ
ระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (เดิม)อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ใหม่)
112 เดือน (โครงการพิเศษ)3.00 ต่อปี2.90 ต่อปี
212 เดือน3.05 ต่อปี2.95 ต่อปี
324 เดือน3.10 ต่อปี3.00 ต่อปี
436 เดือน3.25 ต่อปี3.15 ต่อปี
560 เดือน3.50 ต่อปี3.40 ต่อปี
660 เดือน (โครงการพิเศษ)3.20 ต่อปี3.10 ต่อปี
772 เดือน3.75 ต่อปี3.65 ต่อปี
8120 เดือน3.80 ต่อปี3.70 ต่อปี


Powered by MakeWebEasy.com