อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์อื่น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์อื่น
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ 12 งวด3.75
2ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ 12 งวด ชำระคืนเงินต้น 1%3.85
3ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ 36 งวด3.95
4ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ 60 งวด 4.10
5ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ 72 งวด4.15
6ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ 120 งวด4.50


Powered by MakeWebEasy.com