อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

( อัตราดอกเบี้ยใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(เดิม)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(ใหม่)
1เงินกู้ฉุกเฉิน
4.904.80
2เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
4.904.80
3เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน5.905.80
4เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน4.904.80
5เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ4.904.80
6เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก3.903.90
7เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก (ไม่มีเฉลี่ยคืน)2.002.00
8เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน4.704.60
9เงินกู้พิเศษใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน4.704.60
10เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากค้ำประกัน4.704.60
11เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก4.404.30
12รับภาระหนี้เงินกู้4.904.80
13พิเศษเพื่อบ้าน (บ้านสุขใจ)3.453.45
Powered by MakeWebEasy.com