อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
2เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
6.50

 

เงินกู้เงินกู้ประเภทสามัญ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1ใช้บุคลลค้ำประกัน 2 คน
6.50
2ประกันภัยผู้ค้ำประกัน
8.00

เงินกู้ประเภทพิเศษ
ลำดับ
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1เงินกู้พิเศษ
6.25
290% ของเงินฝาก
6.25
390% ของหุ้น
6.25

Powered by MakeWebEasy.com