อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

( อัตราดอกเบี้ยใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(เดิม)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(ใหม่)
1เงินกู้ฉุกเฉิน
4.904.80
2เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
4.904.80
3เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน5.905.80
4เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน4.904.80
5เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ4.904.80
6เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก3.903.90
7เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก (ไม่มีเฉลี่ยคืน)2.002.00
8เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน4.704.60
9เงินกู้พิเศษใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน4.704.60
10เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากค้ำประกัน4.704.60
11เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก4.404.30
12รับภาระหนี้เงินกู้4.904.80
13พิเศษเพื่อบ้าน (บ้านสุขใจ)3.453.45
Powered by MakeWebEasy.com