อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

( อัตราดอกเบี้ยใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(เดิม)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(ใหม่)
1เงินกู้ฉุกเฉิน
5.004.90
2เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
5.004.90
3เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน6.005.90
4เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน5.004.90
5เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ5.004.90
6เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก4.003.90
7เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก (ไม่มีเฉลี่ยคืน)2.002.00
8เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน4.804.70
9เงินกู้พิเศษใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน4.804.70
10เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากค้ำประกัน4.804.70
11เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก4.504.40
12รับภาระหนี้เงินกู้5.004.90
Powered by MakeWebEasy.com