อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

( อัตราดอกเบี้ยใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

ลำดับ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(เดิม)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)(ใหม่)
1เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
5.00
2เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
6.50
5.00
3เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน7.906.00
4เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน6.505.00
5เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ6.505.00
6เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก5.004.00
7เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก (ไม่มีเฉลี่ยคืน)2.002.00
8เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน6.254.80
9เงินกู้พิเศษใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน6.254.80
10เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากค้ำประกัน6.254.80
11เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก5.854.50
12เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษโควิด - 19-4.00

 

Powered by MakeWebEasy.com