วิสัยทัศน์/พันธกิจ

image


วิสัยทัศน์


เป็นสหกรณ์ชั้นนำ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมายและศักยภาพของสหกรณ์
2. จัดสวัสดิการ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
3. พัฒนาสมาชิก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์
4. พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาสหกรณ์ภายใต้หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
6. พัฒนาคุณภาพสหกรณ์ ตามมาตรฐานสากลของสหกรณ์ หรือ สถาบันการเงินชั้นนำ

Powered by MakeWebEasy.com