ประวัติสหกรณ์2

             9 กรกฎาคม 2518 นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล (ผู้อำนวยการวชิรพยาบาลในขณะนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง รวม 10 คน ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีรายชื่อสมาชิก 152 คน มีเงินค่าหุ้นครั้งแรกรวม 10,510.- บาท
Powered by MakeWebEasy.com