ประวัติสหกรณ์

               9 กรกฎาคม 2518 นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล (ผู้อำนวยการวชิรพยาบาลในขณะนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง รวม 10 คน ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีรายชื่อสมาชิก 152 คน มีเงินค่าหุ้นครั้งแรกรวม 10,510.- บาท

 
image
     มีทุนดำเนินการเริ่มแรกจากเงินฝากประจำของนายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมกับเงินฝากประจำจากสโมสรเจ้าหน้าที่     วชิรพยาบาล และเงินฝากประจำจากวชิรเวชสาร 2 แสนบาทเศษ เหตุผลในการจัดตั้ง      สหกรณ์ฯ เป็นเพราะในระยะนั้น บรรดาข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างประจำมีรายได้จำกัด เมื่อมีความจำเป็นเดือดร้อนขึ้นเป็นการเฉพาะหน้า กระทันหันที่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากมักจะหาทางออกด้วยการกู้ยืมเงินและยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงร้อยละ 10 ถึง 20 บาทต่อเดือน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเรายังขาดสถาบันการเงินของตนเอง ทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาคือการจัดตั้งสหกรณ์ฯ ขึ้น โดยได้มอบหมายให้    นายชูชีพ ศิลปรัตน์ อดีตหัวหน้ากองบริการทั่วไป ร่วมกับนางไข่ขวัญ น้อยเกิด พนักงานการเงินโทงานธุรการ เป็นผู้ดำเนินการแทน ในการติดต่อขอคำแนะนำบทความเรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเผยแพร่ความรู้ แนวทางการปฎิบัติ นายนภดล สุจริตจันทร์ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มาอธิบายชี้แจงหลักการจนเป็นที่  เข้าใจแลัวได้มีการคัดเลือกบุคคล รวม 10 คน เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์
image
7 สิงหาคม 2518 
           - กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ไว้ในประเภทออมทรัพย์ เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ 18/2518 เลขทะเบียนข้อบังคับ ที่ กพธ 18/2518 สำนักงานตั้งอยู่ที่วชิรพยาบาล    แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 
 
23 กุมภาพันธ์ 2538 
           - นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร (ประธานสหกรณ์ฯในขณะนั้น) ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยในการพิจารณา อนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2538 ได้มีการเพิ่มทุนจัดสำนักงานหรือจัดให้มีสำนักงานและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ติดต่อกัน 2 ปี 
 
1 ตุลาคม 2541 
         - ศาสตราจารย์พิเศษวีระวัฒน์ หาญทวิชัย (ประธานสหกรณ์ฯ ) ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาตกลงจะซื้อที่ดิน 19 โฉนด เลขที่ 10722-10740 จำนวนเนื้อที่รวม 338.2 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่อาคารเลขที่140/6 และ 146/69-74 ถนนสุโขทัยแขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. เป็นเงินจำนวน    35 ล้านบาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
          นับจากวันที่ 7 สิงหาคม 2518 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี สหกรณ์     ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด จะเริ่มมีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยกำหนดการเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการจะเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2543 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคง และเป็นสินทรัพย์รวมของสมาชิกสหกรณ์ทั้งมวล 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้