ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

ในเมื่อสหกรณ์เป็นผู้หาบริษัทประกันและมีการเปลี่ยนบริษัทซึ่งเป็นหนาที่ของสหกรณืที่ต้องบริหารจัดการแต่ทำไมสมาชิกต้องจ่ายดอกเบี้ยค่าประกันชีวิตที่เรียกเก็บทุกเดือน

โดยคุณ จันทรา แก้ววิลัย [2017-10-04 11:12:13]

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้