สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2559 :ปันผล5.00% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2555
   https://goo.gl/KOQ5Cm
 
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549
0703-ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2549
0702-1ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
0702-ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2549
0701-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549
0605-1ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)พ.ศ. 2557

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่8
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่7
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่6
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่5
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่4

   
 
เปิดให้สมาชิกแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์ ระบบ SMS Alert
 
ขอแจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ ATM
 
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรให้แก่สอ.วชพ.ที่ระดับ “BBB+”
 
สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารLINE Application
 
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2560
ชะลอการให้เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน
การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 กรมธรรม์
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การนับคะแนนสรรหาใหม่ตามคำคัดค้านของผู้สมัคร
การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
กำหนดการมุทิตาจิต ปี 2560
ผลการสรรหาตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
การรับเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 38

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
   
   
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
  มีการแซงคิววันที่1 กย 60
  เงินฝาก
  การคิดดอกเบี้ย
  การขอย้ายทุนเรือนหุ้นสหกรณืไปต่างจังหวัด
 
 
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 38
ใบเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 6 (41)
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพสุขสันต์ 3 ปี (20)(26)(27)
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการทุนน้ำใจ
แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีบิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร ถึงแก่กรรม
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์